wizja jakość profesjonalizm
Jesteś w: Strona główna » Oferta » Data Center » Przykłady rozwiązań Data Center

Jak duże Data Center należy budować?

Czym się kierować, jak okreslić potrzebną powierzchnię, jak dobrać urządzenia, jakie zainstalować systemy?
Wielkość projektowanej serwerowni zależy od ilości planowanych szaf sprzętowych oraz mocy kW przypadającą na każdą z nich. Do takich założeń wymagań można dopiero dobierać zarówno metraż pomieszczenia, jak i wielkość parametry infrastruktury technicznej. Każde wielkość Data Center, duże czy małe wymaga zastosowania tej samej infrastruktury. Zmienna jest wydajność i rodzaj urządzeń.

Przykład serwerowni do 30 m2


Powiększenie

Mała serwerownia posiada od 3 do 5 szaf sprzętowych o mocy do 5 kW na szafę, powierzchnia zwykle nie przekracza 30 m2 . W pomieszczeniu znajdują się zarówno szafy z serwerami, urządzeniami aktywnymi, jak i dobrana klimatyzacja, UPS-y oraz systemy zabezpieczeń łącznie z monitoringiem parametrów środowiskowych. Serwerownia taka wydzielana jest zazwyczaj ze strefy biurowej i najczęściej znajduje się na poziomie zerowym.

Na rysunku obok przedstawione jest dedykowane pomieszczenie serwerowni o powierzchni 16 m2 z trzema szafami o wymiarach 800 x 2000 x 1000 mm i przewidywanym obciążeniu około 4 kW/szafę. Ze względu na małą wielkość mocy zastosowana została klimatyzacja z powietrzem obiegowym typu CRAC. Powietrze nadmuchiwane jest pod podłogę techniczną. W serwerowni znajduje się zasilacz UPS wraz z akumulatorami oraz rozdzielnia elektryczna. Redundancja została zapewniona przez dwutorowy system zasilania oraz niezależną rozdzielnię elektryczną. Ta niewielka serwerownia została zaopatrzona w następujace systemy zabezpieczeń: kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego CCTV, antywłamaniowy, sygnalizacji pożaru a także system monitoringu parametrów środowiska serwerowni.

 

Przykład Data Center do 50 m2


Powiększenie

Potrzeba instalacji 5 szaf sprzętowych z możliwością rozbudowy do 12 określiła powierzchnię pomieszczenia Data Center na około 45 m2 . W pomieszczeniu tym zostało zainstalowane 5 szaf o wymiarach 800 x 2000 x 1000 mm i przewidywanym obciążeniu około 5 kW/szafę. Ze względu na przewidywane niewielkie obciążenie cieplne wybrano standardową klimatyzację precyzyjną z nadmuchem dolnym pod podłogą techniczną. System klimatyzacji składa się z dwóch niezależnych jednostek klimatyzacyjnych, każda o mocy 20 kW, w układzie redundantnym. System wykorzystuje metodę bezpośredniego odparowania.

W pomieszczeniu postawiono zasilacz UPS mocy 40 kVA oraz rozdzielnie elektryczne. Podłogę techniczną posadowiono na wysokości 50 cm, co pozwoliło umieścić pod podłoga okablowanie logiczne i zasilające. W ramach budowy systemu zasilania wykonano na potrzeby pomieszczenia serwerowni niezależne rozdzielnie IT wraz z systemem monitoringu napięcia.

Serwerownię zabezpieczono systemami: sygnalizacji pożaru (SAP), kubaturowego gaszenia gazem typu FM-200, wczesnej detekcji pożaru VESDA. Oprócz systemów przeciwpożarowych zastosowane zostały systemy ochrony fizycznej: kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego CCTV, antywłamaniowy. Parametry środowiskowe jak wilgotność i temperatura powietrza sprawdzane są przez zainstalowany system monitoringu parametrów środowiskowych.

Połączenia logiczne w obrębie serwerowni zostały wykonane w standardzie 10 Gb/s, z zastosowaniem światłowodowych wiązek kablowych typu Optikab.

Przyjęte rozwiązania technologiczne i sposób wykonania prac pozwalają na dalszą szybką rozbudowę serwerowni o kolejne siedem szaf sprzętowych oraz o jednostki klimatyzacji precyzyjnej.

 

Przykład Data Center do 100 m2


Powiększenie

Na potrzeby Inwestora zaprojektowane zostało 16 szaf sprzętowych o obciążeniu cieplnym 12 kW/szafę na przestrzeni 100 m2. W tym celu Data Center podzielono na cztery pomieszczenia o wielkości odpowiadającej potrzebom infrastruktury: pomieszczenie IT o powierzchni około 60 m2, pomieszczenie techniczne rozdzielni i zasilaczy UPS o powierzchni około 16 m2, pomieszczenie telekomunikacyjne o powierzchni około 6 m2, pomieszczenie dla pracowników CPD o powierzchni około 16 m2.

W pomieszczeniu IT zainstalowano 12 szaf sprzętowych o wymiarach 600 x 2000 x 1000 mm i 4 szafy sprzętowe o wymiarach 800 x 2000 x 1000 mm. Założono maksymalne obciążenie cieplne na poziomie 12 kW/rack. Szafy rozmieszczone zostały w czterech niezależnych rzędach. W obiekcie zastosowano podłogę podniesioną o wysokości 35 cm, pozwalającą na swobodne poprowadzenie instalacji chłodniczych. Oprócz szaf w pomieszczeniu IT umieszczone zostały moduły chłodnicze rzędowe o mocy 20 kW każdy, chłodzące bezpośrednio sprzęt w jednej lub dwóch szczelnych szafach. Odpowiedni rozkład tych modułów gwarantuje redundancję systemu chłodzenia. Jednostki zewnętrzne stanowią dwa niezależne, wewnętrznie redundantne agregaty chłodnicze, każdy o mocy chłodniczej 145 kW. Dla zwiększenia bezpieczeństwa agregaty podłączone są do niezależnych instalacji, a system chłodniczy posiada zbiorniki buforowe. W celu poprawienia bilansu energetycznego obiektu agregaty chłodnicze wyposażone zostały w system freecoolingu wykorzystujący warunki klimatyczne do zmniejszenia kosztów utrzymania infrastruktury.

W wydzielonym pomieszczeniu technicznym umieszczono UPS-y o mocy 200 kVA z modułami chłodniczymi oraz rozdzielnie elektryczne. W razie awarii 10-minutowy czas podtrzymania pozwala na bezpieczne przejście na zasilanie rezerwowe lub pracę agregatu prądotwórczego. Na potrzeby Data Center dla każdego z torów zasilających wykonano osobne rozdzielnie IT. W pomieszczeniu dystrybucyjnym zlokalizowano szafy dystrybucyjne, a dla wygody pracowników IT wydzielono osobne pomieszczenie do obsługi Data Center.

W pomieszczeniu Data Center zastosowano systemy bezpieczeństwa: wczesnej detekcji i gaszenia w szafach sprzętowych, system sygnalizacji pożaru, monitoringu parametrów środowiskowych. Ponadto dla zwiększenia bezpieczeństwa firmy zainstalowano systemy ochrony fizycznej: kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego CCTV, antywłamaniowy oraz system BMS.

Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na modułową, skalowalną rozbudowę Data Center w zależności od bieżących potrzeb. Zakładana na etapie projektu wydajność systemu chłodzenia i zasilania zaspokaja potrzeby Inwestora na co najmniej pięć kolejnych lat.

 
 
© 2009-2013 Copyright ASCOMP
ul. Grabska 11 32 - 005 Niepołomice tel: +48 12 294 98 00
wykonanie Dark Red Studio