Nasi inżynierowie zdobyli kolejne specjalizacje od Extreme Networks!

ASCOMP 11 marca 2019

Nasi Inżynierowie zdali wymagane egzaminy i mamy dwie kolejne specjalizacje w Extreme Networks: Extreme Master Automated Campus i Master Smart OmniEdge.

Nasze kompetencje w sieciach LAN, WiFi i bezpieczeństwie sieciowym nie mają sobie równych!!!!