Dom Dziecka Św. Ludwiki

ASCOMP 22 października 2019

Od lat, wspieramy Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krakowie, działający przy ul. Piekarskiej 4. Aktualnie działają trzy placówki typu socjalizacyjnego. Są to niepubliczne, katolickie jednostki organizacyjne, której głównie podejmują działania mające na celu powrót dziecka do rodziny, umieszczenie go w rodzinie adopcyjnej albo jego usamodzielnienie.

Ogrom ciężkiej pracy, zarówno Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia jak i wielu wspierających dzieło osób świeckich obejmuje:

  • zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowania do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia
  • zapewnienie wychowankom atmosfery na wzór rodzinnej i warunków rozwoju opartych na wartościach i zasadach personalizmu chrześcijańskiego
  • zapewnienie dzieciom kształcenia oraz możliwości wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także tworzenie warunków do rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego, oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

Nasza współpraca z Domem Dziecka Św. Ludwiki polega głównie na wsparciu finansowym.