„Myślenickie Skarby”

ASCOMP 22 października 2019

Kolejna organizacja, którą zdecydowaliśmy się wziąć pod nasze skrzydła, jest zupełnie różna od poprzednich.Tworzą ją całe rodziny. Wspierają się, motywują do działania. To Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Myślenickie Skarby”.
Ideą Stowarzyszenia jest prowadzenie szerokiego zakresu działań dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy, niezrzeszonych w placówkach specjalnych, przy współudziale ich rodzin, przyjaciół i wolontariuszy. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się regularnie raz w miesiącu. Rodzice omawiają kwestie dalszej pracy, wymieniają się pomysłami i doświadczeniami. Nauczyciele i wolontariusze w tym czasie prowadzą z dziećmi zajęcia ogólnorozwojowe, ruchowe, sportowe i artystyczne o charakterze integracyjnym.

Poprzez wspólną pracę, zabawę, rozwój sprawności fizycznej chcą pokazać rówieśnikom i społeczeństwu, że niepełnosprawni mogą osiągać sukcesy, a wspólne pokonywanie trudności może przynosić wiele radości i satysfakcji oraz dawać powody do dumy nie tylko niepełnosprawnym, ale także wszystkim tym, którzy ich wspierają. My również twierdzimy, że wszyscy jesteśmy równi i mocno kibicujemy Stowarzyszeniu, a także wspieramy wszelkie inicjatywy sportowe. Dlatego też w tym roku, postanowiliśmy zakupić dla członków Stowarzyszenia odzież sportową oraz wyposażenie umożliwiające rozwój talentów sportowych i zdobywanie kolejnych sukcesów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy ze Stowarzyszeniem!