Odpowiedzialność przenosimy poza biznes!

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to coraz bardziej istotny aspekt w działaniu firmy. To także odpowiedzialność organizacji za wpływ na społeczeństwo. Szanujemy obowiązujące prawo dążąc do przejrzystości w całym łańcuchu dostaw, monitorujemy wpływ środowiskowy i społeczny. W firmie obowiązuje Kodeks Postępowania – Etyczne Zasady Biznesu. Dbamy o ograniczanie emisji spalin i zużycie energii, zmniejszanie ilości zużytego papieru, recykling. Podczas prowadzonych inwestycji, zgodnie z przyjętymi zasadami – dbamy, aby na placu budowy nie pozostawić po sobie żadnych odpadów. Od wielu lat systematycznie wspieramy finansowo i materialnie fundacje i organizacje pomagające chorym dzieciom. Cenimy ludzi, którzy poświęcają swój czas i swoją energię dla drugiego człowieka a nasze motto to: „Dobro wraca!”. Dlatego wśród naszych podopiecznych znajdują się organizacje wspierające chore i niepełnosprawne dzieci, domy dziecka i placówki wychowawcze, a także wiele organizacji artystycznych, które pomagają przejść Małym Pacjentom przez trudne chwile. Wierzymy również, że ruch to zdrowie i chętnie wspieramy aktywność sportową młodzieży skupionej w klubie karate.

Zdążyć z pomocą

Fundacja „Zdążyć z pomocą” za swój główny cel obrała ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, dbanie o ich edukację i pomoc dzieciom w trudnych warunkach materialnych. Działa od 1998 roku, a jej inicjatorem był prof. Zbigniew Religa. Fundacja swoją opieką otacza aż 32 000 podopiecznych – są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi. Uzyskane środki przekazuje na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby dzieci. Od lat wspieramy fundację „Zdążyć z pomocą” i Ty również możesz pomóc!

„Myślenickie Skarby”

Kolejna organizacja, którą zdecydowaliśmy się wziąć pod nasze skrzydła, jest zupełnie różna od poprzednich.Tworzą ją całe rodziny. Wspierają się, motywują do działania. To Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Myślenickie Skarby”.
Ideą Stowarzyszenia jest prowadzenie szerokiego zakresu działań dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy, niezrzeszonych w placówkach specjalnych, przy współudziale ich rodzin, przyjaciół i wolontariuszy. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się regularnie raz w miesiącu. Rodzice omawiają kwestie dalszej pracy, wymieniają się pomysłami i doświadczeniami. Nauczyciele i wolontariusze w tym czasie prowadzą z dziećmi zajęcia ogólnorozwojowe, ruchowe, sportowe i artystyczne o charakterze integracyjnym.

Poprzez wspólną pracę, zabawę, rozwój sprawności fizycznej chcą pokazać rówieśnikom i społeczeństwu, że niepełnosprawni mogą osiągać sukcesy, a wspólne pokonywanie trudności może przynosić wiele radości i satysfakcji oraz dawać powody do dumy nie tylko niepełnosprawnym, ale także wszystkim tym, którzy ich wspierają. My również twierdzimy, że wszyscy jesteśmy równi i mocno kibicujemy Stowarzyszeniu, a także wspieramy wszelkie inicjatywy sportowe. Dlatego też w tym roku, postanowiliśmy zakupić dla członków Stowarzyszenia odzież sportową oraz wyposażenie umożliwiające rozwój talentów sportowych i zdobywanie kolejnych sukcesów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy ze Stowarzyszeniem!

Serce dla Maluszka

Fundacja „Serce dla Maluszka” działa od 2014 roku , jest to Organizacja Pożytku Publicznego stworzona przez ludzi dobrego serca, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują wyznaczone sobie cele. Członkowie fundacji wspierają swoimi działaniami dzieci pokrzywdzone przez los, dzieci niepełnosprawne w trudnej sytuacji życiowej i te, które pochodzą z ubogich rodzin.

Zakres działań fundacji to:

 • Finansowanie zabiegów i operacji
 • Finansowanie rehabilitacji i leczenia
 • Wsparcie w zakupie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz leków
 • Prowadzenie subkonta dla Podopiecznych Fundacji
 • Wsparcie dzieci osieroconych
 • Pomoc ubogim i wielodzietnym rodzinom
 • Wsparcie lokalnej społeczności
 • Budowa gabinetów rehabilitacyjnych

Firma Ascomp S.A. wspiera Fundację „Serce dla Maluszka” w swoich działaniach.

W tym roku, korzystamy również ze specjalnej oferty kartek świątecznych, z których cały dochód przeznaczony jest na ochronę zdrowia Podopiecznych Fundacji.

Jesteś otwarty na niesienie pomocy potrzebującym? Dołącz do nas!

Dom Dziecka Św. Ludwiki

Od lat, wspieramy Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krakowie, działający przy ul. Piekarskiej 4. Aktualnie działają trzy placówki typu socjalizacyjnego. Są to niepubliczne, katolickie jednostki organizacyjne, której głównie podejmują działania mające na celu powrót dziecka do rodziny, umieszczenie go w rodzinie adopcyjnej albo jego usamodzielnienie.

Ogrom ciężkiej pracy, zarówno Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia jak i wielu wspierających dzieło osób świeckich obejmuje:

 • zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowania do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia
 • zapewnienie wychowankom atmosfery na wzór rodzinnej i warunków rozwoju opartych na wartościach i zasadach personalizmu chrześcijańskiego
 • zapewnienie dzieciom kształcenia oraz możliwości wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także tworzenie warunków do rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego, oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

Nasza współpraca z Domem Dziecka Św. Ludwiki polega głównie na wsparciu finansowym.

Agencja KLAPS_ART

Zaprzyjaźniona Agencja Impresaryjno – Artystyczna regularnie organizuje spektakle teatralne dla Małych Pacjentów przebywających w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Krakowie i nie tylko. Mamy ogromną przyjemność wspierać tak wspaniałe przedsięwzięcia. Uśmiech, radość i chwila beztroski podarowana Małym Pacjentom w trudnych dla nich chwilach leczenia i pobytu poza domem jest skarbem, który choć na moment przenosi dzieci do zaczarowanego świata bajek.

Dzieci potrzebujących na terenie całej Polski jest bardzo dużo, a ludzi o tak wspaniałej inicjatywie wciąż o wiele za mało. Nie wahaj się więc, razem z nami pomóż wywołać uśmiech na twarzach dzieci!