Serce dla Maluszka

ASCOMP 22 października 2019

Fundacja „Serce dla Maluszka” działa od 2014 roku , jest to Organizacja Pożytku Publicznego stworzona przez ludzi dobrego serca, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują wyznaczone sobie cele. Członkowie fundacji wspierają swoimi działaniami dzieci pokrzywdzone przez los, dzieci niepełnosprawne w trudnej sytuacji życiowej i te, które pochodzą z ubogich rodzin.

Zakres działań fundacji to:

  • Finansowanie zabiegów i operacji
  • Finansowanie rehabilitacji i leczenia
  • Wsparcie w zakupie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz leków
  • Prowadzenie subkonta dla Podopiecznych Fundacji
  • Wsparcie dzieci osieroconych
  • Pomoc ubogim i wielodzietnym rodzinom
  • Wsparcie lokalnej społeczności
  • Budowa gabinetów rehabilitacyjnych

Firma Ascomp S.A. wspiera Fundację „Serce dla Maluszka” w swoich działaniach.

W tym roku, korzystamy również ze specjalnej oferty kartek świątecznych, z których cały dochód przeznaczony jest na ochronę zdrowia Podopiecznych Fundacji.

Jesteś otwarty na niesienie pomocy potrzebującym? Dołącz do nas!